A F F E X U R A N C E

Ny Kunde Kundekartotek Om Affexurance Affektionsværdi
forretningsbetingelser medarbejdere certifikater visioner årsrapporter

F O R R E T N I N G S B E T I N G E L S E R

Affexurance

I en verden i forandring har vi brug for stærke virksomheder som understøtter de personlige værdier.

Markedet byder på en bred vifte af finansielle virksomheder, som efter bedste evne fungerer som formidler mellem personlige og økonomiske interesser.

Affexurance fungerer som et alternativ for dig der tager dit eget værdigrundlag alvorligt.

Koncernopbygning

I Affexurance arbejder vi ud fra en transparent forretningsstruktur som består af 3 enheder, hvori kunden indtager 2 positioner:


FORSIKRINGSTAGER

Kunden som modtager. Defineret som den kunde som tegner forsikringen og modtager erstatningen i tilfælde af tab.


FORSIKRINGSGIVER

Kunden som producent og giver af forsikringsydelsen.


FORSIKRINGSFORMIDLER

Affexurance agerer formidler mellem forsikreren og den forsikrede.

Idégrundlag

Som kunde i Affexurance, fungerer du både som kunde, partner og investor.

Strategi

Kerneværdier

INDLEVELSE,

I et tæt samarbejde mellem kunde og virksomhed, skabes et trygt udgangspunkt for værdiudveksling. Gensidig respekt, indlevelse og forståelse for den enkeltes behov er vigtige begreber i vores arbejde. Vi baserer vores forretning på klare, etiske rammer og langsigtede relationer.

Affektionsværdi er et følsomt område. Det er vi klar over i Affexurance, og sætter derfor den personlige kontakt og den enkeltes tryghed højt.


NYTÆNKNING,

Som førende selskab indenfor værdisætning af affektionsværdi, er det vigtigt at forstå hvilket samfund vi er en del af. Det er afgørende for os i Affexurance, at varetage dette ansvar med såvel indsigt som en dynamisk tilgang.

Den finansielle verden er i konstant udvikling og det er afgørende at Affexurance på samme tid afspejler og supplerer denne udvikling.

PROFESSIONALISME,

Med et seriøs og professionel fremgangsmåde sikrer vi at kunden føler sig tryg. Som kunde i Affexurance er du i gode hænder, både i rollen som forsikringsgiver og –tager.